sorbischlernen

search
Zakładna šula
Hudźba
Serbšćina
Wěcna wučba
Nabožina
Sekundarny schodźenk
Nabožina
Serbšćina
Socialnowěda
Informatika
Stawizny
Geografija
Biologija
search
Dźěłowe łopjena za wěcnu wučbu

file_download
Domino abo memory

file_download
Zežiwjenje cycakow

file_download
Krótkodźěło

file_download
Zwěrjata w zymje

file_download
Lijeńca wot Jurja Brězana

file_download
Mała hwězdźička

file_download
Zwjazki a towarstwa

file_download
Němska – zwjazkowy kraj

file_download
Němska – socialny stat

file_download
Němska – prawny stat

file_download
Wosebite deklinacije městotnych mjenow w Hornjej Łužicy

file_download
Werby zaznaća

file_download
rěčeć – powědać – prajić – rjec

file_download
Podawanje časa

file_download
Kak zwuraznjamy němske “man” – indefinitiwny wosobowy agens

file_download
Jurjowe přiwuznistwo

file_download
Deklinacija neutrumow z rozšěrjenjom zdónka

file_download
Wučbne materialije za dwurěčnu předmjety zwjazowacu wučbu

file_download
Balada – Jan Radyserb-Wjela: Dźowki wódneho muža

file_download
Słowne družiny

file_download
Tworjenje imperatiwa

file_download
Stopnjowanje adjektiwow

file_download
Přikłady za diktaty

file_download
Požčonki z łaćonšćiny

file_download
Participy

file_download
Kartowa hra – jebanje

file_download
Hižo zaso zastupowansku hodźinu?

file_download
Dialog – wobroty a formule

file_download
Ćišinski – hrajne sceny za šulerjow

file_download
Ćišinski – Lećće z časom – wułušćenje

file_download
Nabožina 6/7 – Islam

file_download
Terminologija za wučbu informatika

file_download
Złóžkowe hódančko

file_download
Strachi wulkana

file_download
Naša zemja – wobzorosměry

file_download
Nazwukowa tabulka (barbne)

file_download
Nazwukowa tabulka – wobrazy za wutřihanje (barbne)

file_download
Nazwukowa tabulka – wobrazy A5 (barbne)

file_download
Nazwukowa tabulka – pismiki A5

file_download
Nazwukowa tabulka – pismiki A4

file_download
Wobraz – słowo

file_download
Wbohi zajac

file_download
Trójniki na rejowanskim balu

file_download
Słowne hódančko

file_download
Słowa k wěstym temam namakać

file_download
Předstajenje knihi w 4. lětniku

file_download
Prawe słowo k wobrazej

file_download
Pismikowy diktat

file_download
Na parkowanišću

file_download
Na kotrej stronje w słowniku?

file_download
Mój Što-mam-rady-ABC

file_download
Micki w nalěću

file_download
Kak rěkaja myški

file_download
Čitanska kompetenca w zakładnej šuli

file_download
Dźěłowa mapa serbšćina

file_download
Dźěłarnička bajki

file_download
Čitaj a wukń

file_download
Gmejna Worklecy

file_download
Gmejna Ralbicy

file_download
Gmejna Radwor

file_download
Gmejna Pančicy-Kukow

file_download
Gmejna Njebjelčicy

file_download
Gmejna Chrósćicy

file_download
Zadnje strony gmejnskich kartow

file_download
Město Budyšin

file_download
Naše žito

file_download

Serbsce lochko

»Serbsce lochko« dóstanjeće darmotnje w Google PlayStore a AppStore.

Serbsce lochko

Powołanja

Po puću w serbskich a dwurěčnych firmach a zarjadnišćach w blišej wokolinje za šulerjow 7. do 9. lětnikow.

Powołanja