sorbischlernen

search
search
expand_more

Moja huba, što ta čini?

P-0/110/07-1

bjezpłatnje

dźěłowy material za rěčne kubłanje w pěstowarni
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
awtorka: Wanda Wokowa
ilustratorka: Isa Bryccyna
Material wobsahuje nadawki a dźěłowe łopjena, kotrež móža być pomoc při wuwiću zakładnych kmanosćow za pozdźiši wobchad ze spisownej rěču. Zwučowanja su hłownje za předšulske dźěći myslene, někotre hodźa pak so tež z młódšimi pěstowarskimi dźěćimi přewjesć. Tež za šulskich nowačkow hodźa so zwučowanja do šulskeje abo spěchowanskeje wučby zaplesć.

expand_more

Prawopisne zwučowanja

L-1/126/08

bjezpłatnje

přikłady za diktaty wot 1. do 4. lětnika
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ

expand_more

Słowne karty za serbšćinu

P0/40/03-1

bjezpłatnje

za 1. a 2. lětnik, nazorosrědk
wuběr słowow (werby, pronomeny, substantiwy, adjektiwy) z fible
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ

expand_more

Zwěrjata w zymje

L-0/189/11-1A

bjezpłatnje

wuslědkowe karty k dźěłarničce
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
zestajerka/awtorka: Annett Dźědźikowa
ilustratorka: Gudrun Lenz
28 str., wjacebarbne, zešiwk

expand_more

Mały abejcej cycakow

P-0/160/09

bjezpłatnje

za download

wopisowanje a fota k 52 cycakam za zaběru w předšuli a zakładnej šuli
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
zestajiła: Gunda Heyderowa
hornjoserbska wersija: Judit Markec
fota: swobodne internetowe žórła
mapa A5

expand_more

Hodźinske plany

L-0/176/10

bjezpłatnje

dźěłowy material za šule ze serbskej wučbu
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
A4 abo A3

expand_more

Čitanske znamješka

L-0/140/08

bjezpłatnje

dźěłowy material za šule ze serbskej wučbu
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ

expand_more

Kołki

L-0/212/15-2A

10,00 € (škitna płaćizna)

sadźba kołkow ze sydom kołkami
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
ilustratorka: Gudrun Lenz
Za wučerjow zakładnych šulow předleža kołki z lóštnymi
motiwami a serbskim popisom. Jedna sadźba z cyłkownje
7 kołkami płaći 10 eurow.

expand_more

ABC-zešiwk

L-0/115/08-2

1,00 € (škitna płaćizna)

dźěłowy material za 1. lětnik
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
přidźěło: Andrea Mešerowa
ilustrator: Konrad Golz
40 str.

expand_more

Přiłoha k ABC-zešiwkej

L-0/120/08

bjezpłatnje

dźěłowy material za 1. lětnik
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
ilustrator: Konrad Golz
blok, wjacebarbny

expand_more

Wjertawa ze serbskim alfabetom

L-0/205/12-1A

bjezpłatnje

wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
ilustratorka: Isa Bryccyna
1. nakład 2013

expand_more

ABC zwučować

L-0/148/09-1

4,00 (škitna płaćizna)

kopěrowanski material za 1. lětnik
dźěłowa mapa ze zwučowanjemi k zaběrje z hornjoserbskim alfabetom z připołoženej CD ze wšěmi kopěrowanskimi łopjenami jako PDF
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ 2009
ilustratorka: Isa Bryccyna
mapa A4, wjacebarbna

expand_more

Zwuk po zwuku prawje pisać

L-0/152/09

bjezpłatnje

za download

kopěrowanski material za 1. lětnik
material ze zwučowanjemi k wuspěšnemu zwukowanju a nawuknjenju pisanja
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ 2009
zestajała: Simona Ćěslina
ilustrator: Konrad Golz
mapa A4, 144 str.

expand_more

Zwuki prawje słyšeć

L-1/127/09-1

bjezpłatnje

za download

kopěrowanski material za 1. lětnik material k trenowanju praweho słyšenja zwukow
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ 2009
zestajała: Simona Ćěslina
ilustratorka: Erika Baarmann
mapa A4, 140 str.

expand_more

Rymowy memo

L-0/162/09

bjezpłatnje

hra k trenowanju pomjatka a zwučowanju čitanja
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ 2009
zestajała: Simona Ćěslina
ilustratorka: Erika Baarmann
kruty papjerc

expand_more

Přiłoha za staršich k serbskej fibli

L-0/301/20-1

bjezpłatnje

za download

Přiłoha k »Naša fibla« za staršich, kotryž dźěći w šuli serbsce čitać wuknu z rozjasnjenjom k serbskim pismikam
Wudawaćel: Domowina, WITAJ-Sprachzentrum
Zestajała: Jadwiga Kaulfürstowa

 

expand_more

Čitanski wupokaz 2

L-­2/117/08­-2

bjezpłatnje

material ke kontrolowanju čitanskich zamóžnosćow
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
2. nakład 2008

expand_more

Čitanski wupokaz 3

L-­3/126/08­-1

bjezpłatnje

material ke kontrolowanju čitanskich zamóžnosćow
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
1. nakład 2008

expand_more

Čitanski wupokaz 4

L-­4/137/09­-1

bjezpłatnje

material ke kontrolowanju čitanskich zamóžnosćow
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
1. nakład 2009

expand_more

Čitanka 2 – CD z tekstami

P­-0/201/12

5,00 € (škitna płaćizna)

rěčnicy: šulerjo SZŠ a SSŠ Ralbicy, Weronika Statnikowa, Michał Cyž
technika a třihanje: SAEK, widejowy kružk
redakcija: Michaela Hrjehorjowa
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ, 2012
CD z wubranymi tekstami (basnje, powědančka, bajki a wěcne teksty) z čitankow za słuchanje we wučbje serbšćiny

expand_more

Čitanka 3 – CD z tekstami

P­-0/201/12

5,00 € (škitna płaćizna)

rěčnicy: šulerjo SZŠ a SSŠ Ralbicy, Weronika Statnikowa, Michał Cyž
technika a třihanje: SAEK, widejowy kružk
redakcija: Michaela Hrjehorjowa
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ, 2012
CD z wubranymi tekstami (basnje, powědančka, bajki a wěcne teksty) z čitankow za słuchanje we wučbje serbšćiny

expand_more

Čitanka 4 – CD z tekstami

P­-0/201/12

5,00 € (škitna płaćizna)

rěčnicy: šulerjo SZŠ a SSŠ Ralbicy, Weronika Statnikowa, Michał Cyž
technika a třihanje: SAEK, widejowy kružk
redakcija: Michaela Hrjehorjowa
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ, 2012
CD z wubranymi tekstami (basnje, powědančka, bajki a wěcne teksty) z čitankow za słuchanje we wučbje serbšćiny

expand_more

Přewod spěwow z Wjeseli hercy 1/2 a 3/4

L–0/211/12

bjezpłatnje

wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
1. nakład 2012
© Domowina – Rěčny centrum WITAJ, Budyšin 2012
© SAEK Budyšin
CD z přewodami 30 wubranych titulow z hudźbneju wučbnicow Wjeseli hercy 1/2 a 3/4 . Playback wersije su myslene za prěnju fazu nadźěłanja spěwow abo jako pozadkowa hudźba při spěwanju.

expand_more

Serbske karaoke

L-0/185/13

bjezpłatnje

wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
1. nakład 2013
© Domowina – Rěčny centrum WITAJ, Budyšin 2013
© SAEK Budyšin
DVD z přewodami 17 wubranych titulow z hudźbneju wučbnicow Wjeseli hercy 1/2 a 3/4. Hudźbne přewody spěwow su z ilustracijemi a fotami podkładźene, tekst spěwow so wotpowědnje melodiji na wobrazowce pokazuje. DVD je jako animacija do sobuspěwanja namyslena.               

expand_more

Domizniske karty Łužicy

P-0/33/04-1

5,00 € (škitna płaćizna)

wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
grafika: Handrij Bjeńš
redakcija: Jurij J. Šołta

expand_more

Karta serbskeje Łužicy

P-0/168/10

5,00 € (škitna płaćizna)

mjez Klóštrom, Kaponicu a Budyšinom
plakat A1, sfałdowana karta
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
grafika: Handrij Bjeńš
redakcija: Jurij J. Šołta


expand_more

Karta Němskeje

L-0/89/05-1

bjezpłatnje

politiska karta Němskeje
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
plakat A0 abo A3


expand_more

Materialije k žiwjenskemu rumej sadowa łuka

L-0/34/06-1

bjezpłatnje

za hornjoserbske pěstowarnje, zakładne a srjedźne šule
wudawaćel: Sakska krajna załožba přiroda a wobswět
zeserbšćił a wobdźěłał w nadawku RCW: Jan Kral (Boranecy)

expand_more

Zaběra z rěču

L-5/95/07-1A

bjezpłatnje

koncentraciske zwučowanja na kompjuteru
hry, zwučowanja, čitanske teksty
awtorka a zestajerka: Felicitas Kralowa
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ

expand_more

Serbska literatura

P-5/173/10

bjezpłatnje

CD z lyriskimi tekstami za literarnu wučbu we wyšich šulach a na gymnaziju
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
rěčnicy: Blanka Funcyna, Měrko Brankačk a Fabian Kaulfürst
technika: Michał Cyž, SAEK
režija: Madleńka Šołćic

expand_more

CD k „Našej maćeršćinje 7“ a „Zwučujemy a pisamy 7“

L-0/208/12-1A

bjezpłatnje

Namjety za rozrisanje nadawkow a pokiwy k maćiznje
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ


expand_more

CD k „Naša maćeršćina 8

L-0/252/14-1A

bjezpłatnje

Namjety za rozrisanje nadawkow a pokiwy k maćiznje
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ

expand_more

CD k „Zwučujemy a pisamy 8“

L-0/253/14-1A

bjezpłatnje

Namjety za rozrisanje nadawkow
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ


expand_more

Słowne družiny

L-0/229/14-1A

bjezpłatnje

wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
zestajała: Manuela Smolina
plakat A0

expand_more

Časowa tabula za wučbu stawiznow

L-0/222/14-1A

bjezpłatnje

wot 1800 do 1950
CD za sekundarnej schodźenkaj I a II
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
Synoptiski přehlad wo politiskich a kulturnych podawkach w Serbach, w Němskej a wo politiskich podawkach w Europje za wučbu stawiznow kaž tež za so za stawizny zajimowaceho
zestajała: Rejza Šěnowa


expand_more

Po puću w serbskich a dwurěčnych firmach a zarjadnišćach w blišej wokolinje

L-0/250/15-1A

bjezpłatnje

wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
awtorojo/zestajerka: šulerjo 8. lětnika SWŠ Worklecy, Bianka Wjeńcyna
rjadowak

Šulerjo wosmeju lětnikow Serbskeje wyšeje šule Worklecy wopytachu w zašłymaj lětomaj serbske a dwurěčne firmy a zarjadnišća w blišej domjacej wokolinje. Tak zeznachu mjez druhim pjekarjow w Pančicach a Chrósćicach, blidarjow we Wotrowje a w Pančicach, serbsku šwalču Petru Kupcynu, ambulantnu słužbu maltezow we Worklecach, pěstowarnju we Worklecach, starownju w Chrósćicach, Wjeńkec zawod BMP w Miłoćicach, Šustrec firmu za elektriku w Kamjencu a dalše bliže. Šulerjo mějachu móžnosć, w tutych firmach na jednym dopołdnju praktisce sobu na probu dźěłać a tak wšědny dźěłowy dźeń ze wšěmi wužadanjemi tróšku sobu dožiwić. Projektowa mapa wobsahuje interviewy z firmownikami resp. zamołwitymi přistajenymi  w firmach a zarjadnišćach a dožiwjenske rozprawy šulerjow. Dale napisachu holcy a hólcy w serbskej a němskej rěči krótkoinfo k jednotliwym powołanjam. K někotrym powołanjam znosychu šulerjo typiske fachowe wurazy za wotpowědnu powołansku branšu a zestajichu je do němsko-serbskich resp. serbsko-němskich słownikowych lisćinow. Mapa słuži jako přidatny wučbny material šulerjam 7. do 9. lětnikow a hodźi so předmjet přesahujo wužiwać. Wona wuleži w nimale wšěch serbskich wyšich šulach. Je předwidźane, na próstwu wotpowědnych zajimowanych šulow projekt dale wjesć a projektowu mapu z dalšimi rozprawami a krótkowopisowanjemi powołanjow  pjelnić. Wotpowědnu próstwu za to měli rjadowniscy wučerjo pisomnje na Rěčny centrum WITAJ stajić. Projekt hodźi so jenož w zhromadnym dźěle ze zajimowanej šulu přewjesć.

expand_more

Knoćik Frido

P-­0/65/04-­1

bjezpłatnje

dźěćaca dźiwadłowa hra ze spěwami
tekstowa knižka a CD
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
awtorka: Sabina Žurowa

expand_more

Dźěći po wšěm swěće

L­-0/165/12­-1A

bjezpłatnje

zběrka rozprawow wo dźěćoch z cyłeho swěta
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
64 str.
brošura
wjacebarbne

expand_more

Feliks a Florian

L­-0/194/11-­1A

bjezpłatnje

serbski comic
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
awtor a ilustrator: Šćěpan Hanuš
redakcija: Pětr Šołta, redaktor Płomjenja
64 str., brošura

expand_more

Feliks a Florian 2

L-0/249/14-1A

bjezpłatnje

comicowy zešiwk, 2. dźěl
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
awtor a ilustrator: Šćěpan Hanuš
redakcija: Pětr Šołta, redaktor Płomjenja
64 str., brošura
»Agent Žwjenkačk«, »Rejowanska partnerka« abo »Feliksowe supersanki«: Tute a 28 dalšich stawizničkow móža mali, ale tež dorosćeni lubowarjo comicow w nowym dźělu comicoweho zešiwka »Feliks a Florian« čitać. Wjesnej hólcaj dožiwitaj tójšto dyrdomdejow, a to nic jenož doma, w šuli, při wjesnym haće abo w měšćanskej kupnicy. Wězo njesmě tež te abo tamne worakawstwo kaž tež zadźiwany pohlad do swěta dorosćenych falować.

expand_more

Sportowe plakaty

P-0/172/10

bjezpłatnje

tři A2 plakaty za sportowu zaběru w předšuli a zakładnej šuli
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
zestajała: Gunda Heyderowa
hornjoserbsce: Silwija Wjeńcyna
ilustratorka: Barbara Beger

expand_more

Alfabet

L-0/85/05

bjezpłatnje

serbski a němski alfabet w šulskim wuchadnym pismje
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
plakat A0
wjacebarbne

expand_more

Serbski wobrazowy alfabet

L-0/130/08

1,00 € abo 1,50 € (škitna płaćizna)

wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
ilustracije: Isa Bryccyna
plakat A1 abo A0
wjacebarbne

expand_more

Narodninski kalender

L-­0/163/09

bjezpłatnje

wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
ilustratorka: Isa Bryccyna


expand_more

Hódaj z nami! 1

L­-0/186/11­-1A

bjezpłatnje

zběrka hódančkow
awtor: Mikławš Krawc
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
W bloku předleži nahladna ličba hódančkow wšelakich družinow. Wone hodźa so za dźěći wot něhdźe 5. lětnika. Při wuhódanju radźimy powšitkownje wulke pismiki zapisać, hewak móhli při pisanju mjenow njedorozumjenja nastać. Při předłohach z małymi pismikami pak wuhódanja w toho­runja małych pismikach zapišće.

expand_more

Hódaj z nami! 2

L­-0/192/11­-1A

bjezpłatnje

zběrka hódančkow
awtor: Mikławš Krawc
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
W bloku předleži nahladna ličba hódančkow wšelakich družinow. Wone hodźa so za dźěći wot něhdźe 5. lětnika. Při wuhódanju radźimy powšitkownje wulke pismiki zapisać, hewak móhli při pisanju mjenow njedorozumjenja nastać. Při předłohach z małymi pismikami pak wuhódanja w toho­runja małych pismikach zapišće.

expand_more

CD za zrozumjace słuchanje

L-0/191/07

bjezpłatnje

z tekstowym zešiwkom/mit Textheft
Serbšćina – cuzorěčna wučba
3./4. lětnik/Schuljahr, wudaće/Ausgabe 1998, SŠT
5. lětnik/Schuljahr, wudaće/Ausgabe 1999, SŠT
6. lětnik/Schuljahr, wudaće/Ausgabe 2001, RCW
7. lětnik/Schuljahr, wudaće/Ausgabe 2002, RCW
8. lětnik/Schuljahr, wudaće/Ausgabe 2003, RCW
9. lětnik/Schuljahr, wudaće/Ausgabe 1997, SŠT
10. lětnik/Schuljahr, wudaće/Ausgabe 1997, SŠT

expand_more

Na frasu

L-9/118/08-1

bjezpłatnje

dźiwadłowa hra
Dodatny čitanski material za literarnu wučbu
8. do 10. lětnika serbskich wyšich šulow a gymnazija
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
awtor: Rainer Hachfeld
1. nakład 2008
56 str., brošura

expand_more

Žołma

L-10/128/09-1

bjezpłatnje

dźiwadłowa hra
Dodatny čitanski material za literarnu wučbu 9. a 10. lětnika serbskich wyšich šulow a gymnazija
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
awtor: Reinhold Tritt
1. nakład 2009
50 str., brošura

expand_more

Fetzer

L-0/93/07-1

bjezpłatnje

dźiwadłowa hra
Dodatny čitanski material za literarnu wučbu 8. do 10. lětnika
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
awtor: Sven Grunert
zeserbšćiłoj: Jan a Beno Budar
1. nakład 2007
44 str., brošura

expand_more

Miles Gloriosus

L-0/153/13-1

bjezpłatnje

dźiwadłowa hra
Dodatny čitanski material za literarnu wučbu 9. a 10. lětnika serbskich wyšich šulow a gymnazija.
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
awtorka: Hanka Jenčec
1. nakład 2013
40 str., brošura

expand_more

Mój wuměrjeny kraj

L-0/258/15-1A

bjezpłatnje

dźiwadłowa hra
Dodatny čitanski material za literarnu wučbu na serbskich wyšich šulach a gymnaziju
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
awtor: Jurij Koch
1. nakład 2016
44 str., brošura

expand_more

Wuknjenje při stacijach

L­-6/111/07-­1

bjezpłatnje

za download

kopěrowanske předłohi k temje »Islam«
awtorka: Birgit Bělkowa
ilustrator: Karl Fischer
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ

expand_more

Nabožina 6/7

L­-6/96/13-2A

bjezpłatnje

za download

Islam
dźěłowy material za katolsku nabožinu
awtorka: Birgit Bělkowa
ilustrator: Karl Fischer
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
36 str., dwubarbne

expand_more

Nabožina 9/10

L­-9/167/10-­1

bjezpłatnje

za download

Buddhizm
kopěrowanske předłohi za katolsku nabožinu
awtorka: Ludmila Bizoldowa
ilustratorka: Isa Bryccyna
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
16 str.

expand_more

Serbske stawizny w 160 wobrazach

L-0/225/15-1A

6,90 € (škitna płaćizna)

wudawaćel: Domowina- Zwjazk Łužiskich Serbow, Domowina,
Rěčny centrum WITAJ, Serbski muzej, Serbski institut e. V. Budyšin
awtoraj: dr. Hans Mirtschin, Ralf Reimann
plakat, runy abo na A4 fałdowany

W 160 wobrazach a krótkich tekstach poda so přehlad wo faktach serbskich kulturnych stawiznow w Hornjej a Delnjej Łužicy. Wot prěnjeho pisomneho naspomnjenja Serbow w chronice Fredegara wokoło 630 hač k stotej róčnicy załoženja Domowiny w lěće 2012 so stawizny Serbow zwobraznjeja. Historiske dokumenty a objekty steja jako symbol za wažne mězniki serbskich stawiznow. Při tym je nimo znatych dokumentow a wobrazow so tež tójšto noweho materiala  zastupjeny. Byrnjež so stawizny Serbow chronologisce wobjednawaja, so přez wosebite wuhotowanje zdobom paralelne zhladowanje na wěste časowe wotrězki zmóžnja. Tomu polěkuje tež barbny časowy přehlad, kotryž zmóžnja zarjadowanje podawkow do stawiznow wobeju Łužicow a Němskeje. Plakat, kotryž so jako ryzy plakat we wulkosći 63 cm x 89,1 cm poskića, předleži w serbskej a němskej rěči. Přez wosebite fałdowanje hodźi so plakat derje do šulskich podłožkow šulerjow wot 5. do 12. lětnika zarjadować a je tak material, kotryž skići spěšny přehlad k serbskim stawiznam.

expand_more

Swět wokoło nas – němski přełožk

-

bjezpłatnje

za download

Němski přełožk zapřijećow a dialogow serbskeje knihi »Swět wokoło nas« za staršich k wućišćenju.
Wudawaćel: Domowina, WITAJ-Sprachzentrum
Zestajała: Janina Krygarjowa

expand_more

Je słónco wusnyło?

-

bjezpłatnje

za download

Hra za dźěći w štyrjoch wobrazach wot Wórše Wićazoweje.

 

Awtorka: Wórša Wićazowa (ideja, teksty a spěwy)

Ilustratorka: Christin Hanušec

Wudawaćel: Domowina – Rěčny centrum WITAJ

expand_more

Dźěćaca serbska kwasna rewija

-

bjezpłatnje

za download

Dźěćaca kwasna rewija wot Wórše Wićazoweje.

 

Ideja a teksty wot Wórše Wićazoweje

Awtorka: Wórša Wićazowa

Wuhotowarka a ilustratorka: Christin Hanušec

Wudawaćel: Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z.t.

                       Rěčny centrum WITAJ Budyšin

expand_more

Torta za šulskich nowačkow

-

bjezpłatnje

za download

Dźěćaca rewija wot Wórše Wićazoweje.

 

Awtorka: Wórša Wićazowa (ideja, teksty a spěwy)

Wuhotowarka a ilustratorka: Christin Hanušec

Wudawaćel: Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z.t.

                        Rěčny centrum WITAJ Budyšin  

 

expand_more

Són wo jedlence

-

bjezpłatnje

za download

Hodowna hra w štyrjoch wobrazach wot Wórše Wićazoweje.

 

Awtorka: Wórša Wićazowa (ideja, teksty a spěwy)

Wuhotowarka a ilustratorka: Christin Hanušec

Wudawaćel: Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z.t.

                       Rěčny centrum WITAJ Budyšin  

expand_more

Čitanske bručki

L-0/311/21

10,00 € (škitna płaćizna)

K spěchowanju čitanja w 1. lětniku su wušli serbske čitanske bručki.

Čitanske bručki skića zajimawe informacije a pohonjuja dźěći k čitanju. Kóždy čitanski bručk wobsteji z 8 čisłowanych kartkow. Kóžda kartka je z fotom a wotpowědnej jednorej złóžkowanej sadu wuhotowana. Šulerjo přečitaja sej čitanskeho bručka a zapisaja to do małeho čitanskeho wupokaza. Za połny zapisany wupokaz so šulerjo z wopismom mytuja.

Material wobsahuje bručki  k 26 temam. Tute orientuje so mjez druhim na wobsahu wěcneje wučby.

Čitanske bručki  su za škitnu płaćiznu  10,00 € w Rěčnym centrumje WITAJ w Budyšinje na předań.

Serbsce lochko

»Serbsce lochko« dóstanjeće darmotnje w Google PlayStore a AppStore.

Serbsce lochko

Powołanja

Po puću w serbskich a dwurěčnych firmach a zarjadnišćach w blišej wokolinje za šulerjow 7. do 9. lětnikow.

Powołanja