najnowše downloady

W lěsu

Fantazijowe jězby k sonjenju a wotpinanju

Mjetelčka

Fantazijowe jězby k sonjenju a wotpinanju

Jězba do raja słódkosćow

Fantazijowe jězby k sonjenju a wotpinanju

wšitke downloady

ABC zwučować 4,00 € škitna płaćizna

kopěrowanski material za 1. lětnik
dźěłowa mapa ze zwučowanjemi k zaběrje z hornjoserbskim alfabetom z připołoženej CD ze wšěmi kopěrowanskimi łopjenami jako PDF
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ 2009
ilustratorka: Isa Bryccyna
mapa A4, wjacebarbna

ABC-zešiwk 1,00 € škitna płaćizna

dźěłowy material za 1. lětnik
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
přidźěło: Andrea Mešerowa
ilustrator: Konrad Golz
40 str.

Alfabet

serbski a němski alfabet w šulskim wuchadnym pismje
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
plakat A0
wjacebarbne

Přiłoha za staršich k serbskej fibli

Přiłoha k »Naša fibla« za staršich, kotryž dźěći w šuli serbsce čitać wuknu z rozjasnjenjom k serbskim pismikam
Wudawaćel: Domowina, WITAJ-Sprachzentrum
Zestajała: Jadwiga Kaulfürstowa

Čitanka 2 do 4 - CD z tekstami 5,00 € škitna płaćizna

rěčnicy: šulerjo SZŠ a SSŠ Ralbicy, Weronika Statnikowa, Michał Cyž
technika a třihanje: SAEK, widejowy kružk
redakcija: Michaela Hrjehorjowa
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ, 2012
CD z wubranymi tekstami (basnje, powědančka, bajki a wěcne teksty) z čitankow za słuchanje we wučbje serbšćiny

Čitanske bručki 10,00 škitna płaćizna

K spěchowanju čitanja w 1. lětniku su wušli serbske čitanske bručki.

Čitanske bručki skića zajimawe informacije a pohonjuja dźěći k čitanju. Kóždy čitanski bručk wobsteji z 8 čisłowanych kartkow. Kóžda kartka je z fotom a wotpowědnej jednorej złóžkowanej sadu wuhotowana. Šulerjo přečitaja sej čitanskeho bručka a zapisaja to do małeho čitanskeho wupokaza. Za połny zapisany wupokaz so šulerjo z wopismom mytuja.

Material wobsahuje bručki  k 26 temam. Tute orientuje so mjez druhim na wobsahu wěcneje wučby.

Čitanske bručki  su za škitnu płaćiznu  10,00 € w Rěčnym centrumje WITAJ w Budyšinje na předań.

Čitanske znamješka

dźěłowy material za šule ze serbskej wučbu
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ

Čitanski wupokaz 2

material ke kontrolowanju čitanskich zamóžnosćow
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
2. nakład 2008

Čitanski wupokaz 3

material ke kontrolowanju čitanskich zamóžnosćow
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
1. nakład 2008

Čitanski wupokaz 4

material ke kontrolowanju čitanskich zamóžnosćow
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
1. nakład 2009

Dźěćaca serbska kwasna rewija kostenlos škitna płaćizna

Dźěćaca kwasna rewija wot Wórše Wićazoweje.

Ideja a teksty wot Wórše Wićazoweje

Awtorka: Wórša Wićazowa

Wuhotowarka a ilustratorka: Christin Hanušec

Wudawaćel: Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z.t.

Rěčny centrum WITAJ Budyšin

Dźěći po wšěm swěće

zběrka rozprawow wo dźěćoch z cyłeho swěta
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
64 str.
brošura
wjacebarbne

Fantazijowe jězby k sonjenju a wotpinanju 5,00 € škitna płaćizna

brošurka z CD za 1. do 4. Lětnik
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
awtoraj a rěčnikaj: Kerstin Šěnowa, Štefan Paška
2. nakład 2022
23 stawizničkow, wjacebarbne

Feliks a Florian

serbski comic
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
awtor a ilustrator: Šćěpan Hanuš
redakcija: Pětr Šołta, redaktor Płomjenja
64 str., brošura

Feliks a Florian 2

comicowy zešiwk, 2. dźěl
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
awtor a ilustrator: Šćěpan Hanuš
redakcija: Pětr Šołta, redaktor Płomjenja
64 str., brošura
»Agent Žwjenkačk«, »Rejowanska partnerka« abo »Feliksowe supersanki«: Tute a 28 dalšich stawizničkow móža mali, ale tež dorosćeni lubowarjo comicow w nowym dźělu comicoweho zešiwka »Feliks a Florian« čitać. Wjesnej hólcaj dožiwitaj tójšto dyrdomdejow, a to nic jenož doma, w šuli, při wjesnym haće abo w měšćanskej kupnicy. Wězo njesmě tež te abo tamne worakawstwo kaž tež zadźiwany pohlad do swěta dorosćenych falować.

Hodźinski plan (alfabet)

dźěłowy material za šule ze serbskej wučbu
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
A4 abo A3

Hodźinski plan (ptački)

dźěłowy material za šule ze serbskej wučbu
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
A4 abo A3

Je słónco wusnyło?

Hra za dźěći w štyrjoch wobrazach wot Wórše Wićazoweje.

Awtorka: Wórša Wićazowa (ideja, teksty a spěwy)

Ilustratorka: Christin Hanušec

Wudawaćel: Domowina – Rěčny centrum WITAJ

Jězba do raja słódkosćow

Fantazijowe jězby k sonjenju a wotpinanju

Karta Němskeje

politiska karta Němskeje
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
plakat A0 abo A3

X

Artikl bu do nakupowanskeho košika połoženy.

dale pytać