nejnowše downloady

WÓDA – DROGOTNY PÓKŁAD

Wóda słuša do žywjeńskego wobswěta góleśa. W formje eksperimentow, zwucowanjow, slěźeńskich nadawkow a wěcnych tekstow zaběraju se wukniki na wjeleraku wašnju z tematiku ako na pśikład z wšedneju pśetrjebu wódy doma, z běgom a cystotu wódy a wódami Łužyce. Spóznaju wódu ako zakład wšogo žywjenje na zemi, z kótarymž ma se rozglědniwje wobchadaś.Póstajenje wuspěšnje wusćeła!

kśicawka, b. 48
We wobchoźe za kólasa, licyś, b. 39

wšykne downloady

Konjugěrowaś werby jěś, byzaś, spinaś, b. 21
kśicawka, b. 48
Memory źěle kólasa, b. 9
Pśigótowanje na jězd, b. 17
Puzzle, wobraz wopisaś, b. 13
Substantiwy a jich rod, b. 19
Tekst cytaś a zasej wulicowaś, b. 11
Tekst cytaś a zasej wulicowaś, b. 12
We wobchoźe za kólasa, dialog, b. 37
We wobchoźe za kólasa, dialog, b. 38
Wjace nawěškow
We wobchoźe za kólasa, licyś, b. 39
WÓDA – DROGOTNY PÓKŁAD

Wóda słuša do žywjeńskego wobswěta góleśa. W formje eksperimentow, zwucowanjow, slěźeńskich nadawkow a wěcnych tekstow zaběraju se wukniki na wjeleraku wašnju z tematiku ako na pśikład z wšedneju pśetrjebu wódy doma, z běgom a cystotu wódy a wódami Łužyce. Spóznaju wódu ako zakład wšogo žywjenje na zemi, z kótarymž ma se rozglědniwje wobchadaś.Póstajenje wuspěšnje wusćeła!

Za wobchad wěste kólaso, b. 15
Źěle kólasa pomjeniś, b.7
Źěle kólasa pomjeniś, b. 8
X

Der Artikel wurde erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Weiter Stöbern