nejnowše downloady

Lutujemy milinu

Na hońtwje za milinožračkami

Wudawaćel: Sächsische Energieagentur – SAENA GmbH
Serbski přełožk: Domowina – Rěčny centrum WITAJ, Budyšin

 

 

Wopisowanje pśedmjatow

Wucbu wudopołnjujucy material

Pśedlažeca źěłaŕnicka jo wudopołnjujucy material za wucbu serbšćiny na zakładnych šulach. Wóna póbitujo wuknikam pšawidła a wukazanja za wopisowanje pśedmjatow. Material góźi se we wucbje na wšakoraku wašnju wužywaś: w samostatnem źěle, w źěle pśi stacijach abo pśi frontalnej wucbje. K diferencěrowanju su někotare źěłowe łopjena ako jadnorjejše abo wěcej wupominajuce wobznamjenjone.

WÓDA – DROGOTNY PÓKŁAD

Wóda słuša do žywjeńskego wobswěta góleśa. W formje eksperimentow, zwucowanjow, slěźeńskich nadawkow a wěcnych tekstow zaběraju se wukniki na wjeleraku wašnju z tematiku ako na pśikład z wšedneju pśetrjebu wódy doma, z běgom a cystotu wódy a wódami Łužyce. Spóznaju wódu ako zakład wšogo žywjenje na zemi, z kótarymž ma se rozglědniwje wobchadaś.Póstajenje wuspěšnje wusćeła!

wšykne downloady

Konjugěrowaś werby jěś, byzaś, spinaś, b. 21
kśicawka, b. 48
Lutujemy milinu

Na hońtwje za milinožračkami

Wudawaćel: Sächsische Energieagentur – SAENA GmbH
Serbski přełožk: Domowina – Rěčny centrum WITAJ, Budyšin

 

 

Memory źěle kólasa, b. 9
Pśigótowanje na jězd, b. 17
Puzzle, wobraz wopisaś, b. 13
Substantiwy a jich rod, b. 19
Tekst cytaś a zasej wulicowaś, b. 11
Tekst cytaś a zasej wulicowaś, b. 12
We wobchoźe za kólasa, dialog, b. 37
Wjace nawěškow
We wobchoźe za kólasa, dialog, b. 38
We wobchoźe za kólasa, licyś, b. 39
WÓDA – DROGOTNY PÓKŁAD

Wóda słuša do žywjeńskego wobswěta góleśa. W formje eksperimentow, zwucowanjow, slěźeńskich nadawkow a wěcnych tekstow zaběraju se wukniki na wjeleraku wašnju z tematiku ako na pśikład z wšedneju pśetrjebu wódy doma, z běgom a cystotu wódy a wódami Łužyce. Spóznaju wódu ako zakład wšogo žywjenje na zemi, z kótarymž ma se rozglědniwje wobchadaś.Póstajenje wuspěšnje wusćeła!

Wopisowanje pśedmjatow

Wucbu wudopołnjujucy material

Pśedlažeca źěłaŕnicka jo wudopołnjujucy material za wucbu serbšćiny na zakładnych šulach. Wóna póbitujo wuknikam pšawidła a wukazanja za wopisowanje pśedmjatow. Material góźi se we wucbje na wšakoraku wašnju wužywaś: w samostatnem źěle, w źěle pśi stacijach abo pśi frontalnej wucbje. K diferencěrowanju su někotare źěłowe łopjena ako jadnorjejše abo wěcej wupominajuce wobznamjenjone.

Za wobchad wěste kólaso, b. 15
Źěle kólasa pomjeniś, b.7
Źěle kólasa pomjeniś, b. 8
X

Der Artikel wurde erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Weiter Stöbern