Naše poskitki

Chceće serbsce wuknyć abo swoje rěčne kmanosće rozšěrić?

»Serbsce lochko« jako App

Wy chceće so tróšku serbsce dorozumić a swoje rěčne znajomosće rozšěrić? Z našej mobilnej app »Serbsce lochko« za android a iPhone móžeće sej jednore serbske wobroty w najkrótšim času přiswojić. Sady a rěčne wobroty su po wšelakich temach wšědneho žiwjenja rjadowane kaž na př.: Přeprošenje, So mjez sobu zeznajomić, Wosobinske podaća a swójba, Dźakowanje a přeća, Dom a bydlenje, Zajimy w swobodnym času, Powołanje a dźěło, Jědź a piće, Podaće časa, Ličby a dalše.

»Serbsce lochko« jako CD

Awdijowy rěčny kurs Serbsce lochko měri so na serbsce wuknjacych a na zajimcow, kotřiž chcedźa při wopyće serbskeje Łužicy hornjoserbšćinu zeznać. Woni słyša na cejdejce jednore rěčne wobroty k situacijam wšědneho dnja, na přikład kak so postrowi a rozžohnuje, prašenja a wotmołwy k wólnemu časej a kulturje, k jědźi a piću a tójšto wjace. W připołoženej brošurce móžeće wšitke rěčne wobroty a sady čitać.

»Serbsce lochko« online

Sie wollen Sorbisch lernen oder Ihre Sprachkenntnisse erweitern? Auf dieser Website können Sie sich einfache sorbische Redewendungen in kürzester Zeit aneignen. Sätze und Redewendungen sind in verschiedene Themen des alltäglichen Lebens gegliedert, wie: Einladung und Verabredung, Sich bekannt machen, Dank, Wünsche, Gratulation, Hilfe und Auskunft, Berufliche Ausbildung und Arbeit, Essen und Trinken, Zeitangaben und weitere. Dieser Audiokurs steht auch kostenlos im Google Play Store und Apple Store zur Verfügung.
     
X

Artikl bu do nakupowanskeho košika połoženy.

dale pytać