Neuste Downloads

Lutujemy milinu

Na hońtwje za milinožračkami

Wudawaćel: Sächsische Energieagentur – SAENA GmbH
Serbski přełožk: Domowina – Rěčny centrum WITAJ, Budyšin

 

Zeznawanska dźěłarnička
W lěsu

Fantasiereisen zum Träumen und Entspannen

Alle Downloads

ABC zwučować 4,00 € Schutzgebühr

kopěrowanski material za 1. lětnik
dźěłowa mapa ze zwučowanjemi k zaběrje z hornjoserbskim alfabetom z připołoženej CD ze wšěmi kopěrowanskimi łopjenami jako PDF
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ 2009
ilustratorka: Isa Bryccyna
mapa A4, wjacebarbna

ABC-zešiwk 1,00 € Schutzgebühr

dźěłowy material za 1. lětnik
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
přidźěło: Andrea Mešerowa
ilustrator: Konrad Golz
40 str.

Alfabet

serbski a němski alfabet w šulskim wuchadnym pismje
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
plakat A0
wjacebarbne

Beilage zur sorbischen Fibel für Eltern

Přiłoha k »Naša fibla« za staršich, kotryž dźěći w šuli serbsce čitać wuknu z rozjasnjenjom k serbskim pismikam
Wudawaćel: Domowina, WITAJ-Sprachzentrum
Zestajała: Jadwiga Kaulfürstowa

Čitanka 2 do 4 – CDje z tekstami 5,00 € Schutzgebühr

rěčnicy: šulerjo SZŠ a SSŠ Ralbicy, Weronika Statnikowa, Michał Cyž
technika a třihanje: SAEK, widejowy kružk
redakcija: Michaela Hrjehorjowa
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ, 2012
CD z wubranymi tekstami (basnje, powědančka, bajki a wěcne teksty) z čitankow za słuchanje we wučbje serbšćiny

Čitanske bručki 10,00 Schutzgebühr

Zur Förderung der Lesekompentenz sind für die Klasse 1 Lesekäferchen in sorbischer Sprache erschienen.

Die Lesekäferchen bieten zahlreiche Informationen und motivieren die Kinder zum Lesen. Jedes „Lesekäferchen“ besteht aus 8 DIN A6 großen Karten. Im Mittelpunkt jeder Karte steht ein Foto. Unter jedem Foto befindet sich ein einzelner, kurzer Satz in großer Silbenschrift. Der immer gleiche Aufbau ermöglicht den Kindern ein rasches Orientieren. Die Kinder lesen ihr Lesekäferchen und tragen dies im Lesepass ein. Für einen vollständigen Lesepass erhalten die Kinder eine Leseurkunde.

Das Material beinhaltet Lesekäferchen zu 26 meist sachkundlichen Themen.

Die Lesekäferchen sind für eine Schutzgebühr von 10,00 € im WITAJ-Sprachzentrum erhältlich.

Čitanske znamješka

dźěłowy material za šule ze serbskej wučbu
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ

Čitanski wupokaz 2

material ke kontrolowanju čitanskich zamóžnosćow
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
2. nakład 2008

Čitanski wupokaz 3

material ke kontrolowanju čitanskich zamóžnosćow
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
1. nakład 2008

Čitanski wupokaz 4

material ke kontrolowanju čitanskich zamóžnosćow
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
1. nakład 2009

Mehr Anzeigen
Dźěćaca serbska kwasna rewija kostenlos Schutzgebühr

Sorbische Hochzeitsrevue für Kinder von Wórša Wićazowa.

Idee und Text von Wórša Wićazowa

Autorin: Wórša Wićazowa

Illustratorin: Christin Hanusch

Herausgeber: Domowina – Bund Lausitzer Sorben e.V.

Sprachzentrum WITAJ Bautzen

Dźěći po wšěm swěće

zběrka rozprawow wo dźěćoch z cyłeho swěta
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
64 str.
brošura
wjacebarbne

Fantazijowe jězby k sonjenju a wotpinanju 5,00 € Schutzgebühr

brošurka z CD za 1. do 4. Lětnik
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
awtoraj a rěčnikaj: Kerstin Šěnowa, Štefan Paška
2. nakład 2022
23 stawizničkow, wjacebarbne

Feliks a Florian

serbski comic
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
awtor a ilustrator: Šćěpan Hanuš
redakcija: Pětr Šołta, redaktor Płomjenja
64 str., brošura

Feliks a Florian 2

comicowy zešiwk, 2. dźěl
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
awtor a ilustrator: Šćěpan Hanuš
redakcija: Pětr Šołta, redaktor Płomjenja
64 str., brošura
»Agent Žwjenkačk«, »Rejowanska partnerka« abo »Feliksowe supersanki«: Tute a 28 dalšich stawizničkow móža mali, ale tež dorosćeni lubowarjo comicow w nowym dźělu comicoweho zešiwka »Feliks a Florian« čitać. Wjesnej hólcaj dožiwitaj tójšto dyrdomdejow, a to nic jenož doma, w šuli, při wjesnym haće abo w měšćanskej kupnicy. Wězo njesmě tež te abo tamne worakawstwo kaž tež zadźiwany pohlad do swěta dorosćenych falować.

Hodźinski plan (alfabet)

dźěłowy material za šule ze serbskej wučbu
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
A4 abo A3

Hodźinski plan (ptački)

dźěłowy material za šule ze serbskej wučbu
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
A4 abo A3

Je słónco wusnyło?

Theaterspiel für Kinder in 4 Bildern von Wórša Wićazowa.

Autorin: Wórša Wićazowa

Illustratorin: Christin Hanusch

Herausgeber: Domowina – Bund Lausitzer Sorben e.V.

Sprachzentrum WITAJ Bautzen

Jězba do raja słódkosćow

Fantasiereisen zum Träumen und Entspannen

Karta Němskeje

politiska karta Němskeje
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
plakat A0 abo A3

Karta serbskeje Łužicy 5,00 € Schutzgebühr

mjez Klóštrom, Kaponicu a Budyšinom
plakat A1, sfałdowana karta
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
grafika: Handrij Bjeńš
redakcija: Jurij J. Šołta

Kołki 10,00 € Schutzgebühr

sadźba kołkow ze sydom kołkami
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
ilustratorka: Gudrun Lenz
Za wučerjow zakładnych šulow předleža kołki z lóštnymi
motiwami a serbskim popisom. Jedna sadźba z cyłkownje
7 kołkami płaći 10 eurow.

Kołki Zala 8,00 € Schutzgebühr
Lutujemy milinu

Na hońtwje za milinožračkami

Wudawaćel: Sächsische Energieagentur – SAENA GmbH
Serbski přełožk: Domowina – Rěčny centrum WITAJ, Budyšin

 

Mały abejcej cycakow

wopisowanje a fota k 52 cycakam za zaběru w předšuli a zakładnej šuli
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
zestajiła: Gunda Heyderowa
hornjoserbska wersija: Judit Markec
fota: swobodne internetowe žórła
mapa A5

Materialije k žiwjenskemu rumej sadowa łuka

za hornjoserbske pěstowarnje, zakładne a srjedźne šule
wudawaćel: Sakska krajna załožba přiroda a wobswět
zeserbšćił a wobdźěłał w nadawku RCW: Jan Kral (Boranecy)

Mjetelčka

Fantasiereisen zum Träumen und Entspannen

Moja huba, što ta čini

dźěłowy material za rěčne kubłanje w pěstowarni
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
awtorka: Wanda Wokowa
ilustratorka: Isa Bryccyna
Material wobsahuje nadawki a dźěłowe łopjena, kotrež móža być pomoc při wuwiću zakładnych kmanosćow za pozdźiši wobchad ze spisownej rěču. Zwučowanja su hłownje za předšulske dźěći myslene, někotre hodźa pak so tež z młódšimi pěstowarskimi dźěćimi přewjesć. Tež za šulskich nowačkow hodźa so zwučowanja do šulskeje abo spěchowanskeje wučby zaplesć.

Narodninski kalender
Prawopisne zwučowanja

přikłady za diktaty wot 1. do 4. lětnika
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ

Přewod spěwow z Wjeseli hercy 1/2 a 3/4

wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
1. nakład 2012
© Domowina – Rěčny centrum WITAJ, Budyšin 2012
© SAEK Budyšin
CD z přewodami 30 wubranych titulow z hudźbneju wučbnicow Wjeseli hercy 1/2 a 3/4 . Playback wersije su myslene za prěnju fazu nadźěłanja spěwow abo jako pozadkowa hudźba při spěwanju.

Serbske karaoke

wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
1. nakład 2013
© Domowina – Rěčny centrum WITAJ, Budyšin 2013
© SAEK Budyšin
DVD z přewodami 17 wubranych titulow z hudźbneju wučbnicow Wjeseli hercy 1/2 a 3/4. Hudźbne přewody spěwow su z ilustracijemi a fotami podkładźene, tekst spěwow so wotpowědnje melodiji na wobrazowce pokazuje. DVD je jako animacija do sobuspěwanja namyslena.

Serbski wobrazowy alfabet 1,00 € Abo 1,50 € (Schutzgebühr) Schutzgebühr

wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
ilustracije: Isa Bryccyna
plakat A1 abo A0
wjacebarbne

Són wo jedlence

Weihnachtsspiel in 4 Bildern von Wórša Wićazowa.

Autorin: Wórša Wićazowa

Gestalterin und Illustratorin: Christin Hanusch

Herausgeber: Domowina – Bund Lausitzer Sorben e.V.

Sprachzentrum WITAJ Bautzen

Sowa Zala – naručna klanka 5,00 € Schutzgebühr
Sportowe plakaty

tři A2 plakaty za sportowu zaběru w předšuli a zakładnej šuli
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
zestajała: Gunda Heyderowa
hornjoserbsce: Silwija Wjeńcyna
ilustratorka: Barbara Beger

Swět wokoło nas – deutsche Übersetzung

Deutsche Übersetzung der Begriffe und Dialoge des sorbischen Bildwörterbuches »Swět wokoło nas« für Eltern zum Ausdrucken.
Herausgeber: Domowina, WITAJ-Sprachzentrum
Zusammenstellung: Janina Krüger

Torta za šulskich nowačkow

Kinderrevue zum Schulanfang von Wórša Wićazowa.

Autorin: Wórša Wićazowa (Idee, Texte, Lieder)

Illustratorin: Christin Hanusch

Herausgeber: Domowina – Bund Lausitzer Sorben e.V.

Sprachzentrum WITAJ Bautzen

W lěsu

Fantasiereisen zum Träumen und Entspannen

Wjertawa ze serbskim alfabetom

wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
ilustratorka: Isa Bryccyna
1. nakład 2013

Zešiwk małych detektiwow 2,50 € Schutzgebühr
Zeznawanska dźěłarnička
Zwěrjata w zymje

wuslědkowe karty k dźěłarničce
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
zestajerka/awtorka: Annett Dźědźikowa
ilustratorka: Gudrun Lenz
28 str., wjacebarbne, zešiwk

Zwuk po zwuku prawje pisać

kopěrowanski material za 1. lětnik
material ze zwučowanjemi k wuspěšnemu zwukowanju a nawuknjenju pisanja
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ 2009
zestajała: Simona Ćěslina
ilustrator: Konrad Golz
mapa A4, 144 str.

Zwuki prawje słyšeć

kopěrowanski material za 1. lětnik material k trenowanju praweho słyšenja zwukow
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ 2009
zestajała: Simona Ćěslina
ilustratorka: Erika Baarmann
A4, 139 str.

X

Der Artikel wurde erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Weiter Stöbern