Wy maće prašenja, přispomnjenja abo namjety k našim materialije? Pomhamy Wam rady dale.

Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z.t.
Rěčny centrum WITAJ
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

Wotdźěl rěčne wuwiće/pedagogika

Annett Dźědźikowa (wotrjadnica)
tel. 03591 550-411
annett.dzedzikowa@witaj.domowina.de

Birgit Wićazowa (sekretariat)
tel. 03591 550-410
birgit.wicazowa@domowina.witaj.de

Daniela Heelemanowa (lektorka)
tel. 03591 550-417
daniela.heelemanowa@witaj.domowina.de

Janina Krygarjowa (lektorka)
tel. 03591 550-370
janina.krygarjowa@witaj.domowina.de

Maria Hrjehorjowa
tel. 03591 550-409
ma.rehor-witaj@sorben.com

Bianka Wjeńcyna (lektorka a redaktorka)
tel. 03591 550-415
bianka.wjencyna@witaj.domowina.de

X

Artikl bu do nakupowanskeho košika połoženy.

dale pytać