najnowše downloady

Wuknjenski nadawk: Wopisowanje
Werby woblěkać-slěkać, wobuwać-zuwać a podobne
Twjerde abo mjechke konsonanty

wšitke downloady

Balada – Jan Radyserb-Wjela: Dźowki wódneho muža

Balada

Ćišinski – hrajne sceny za šulerjow
Čitanski dźenik 6. lětnik
Deklinacija neutrumow z rozšěrjenjom zdónka
Dialog – wobroty a formule
Domino abo memory
Hižo zaso zastupowansku hodźinu?
Jurjowe přiwuznistwo
Kak zwuraznjamy němske "man" – indefinitiwny wosobowy agens
Kamjentna doba - złóžkowe hódančko
Kartowa hra – jebanje
List z prózdninskeho lěhwa - 5./6. lětnik
Literarny kwartet
Metoda 635
Naša zemja – wobzorosměry
Němska – prawny stat
Němska – socialny stat
Němska – zwjazkowe kraje
Participy
X

Artikl bu do nakupowanskeho košika połoženy.

dale pytać