najnowše downloady

Wuknjenski nadawk: Wopisowanje
Werby woblěkać-slěkać, wobuwać-zuwać a podobne
Twjerde abo mjechke konsonanty

wšitke downloady

Balada – Jan Radyserb-Wjela: Dźowki wódneho muža

Balada

Ćišinski – hrajne sceny za šulerjow
Čitanski dźenik 6. lětnik
Deklinacija neutrumow z rozšěrjenjom zdónka
Dialog – wobroty a formule
Domino abo memory
Hižo zaso zastupowansku hodźinu?
Jurjowe přiwuznistwo
Kak zwuraznjamy němske "man" – indefinitiwny wosobowy agens
Wjace nawěškow
Kamjentna doba - złóžkowe hódančko
Kartowa hra – jebanje
List z prózdninskeho lěhwa - 5./6. lětnik
Literarny kwartet
Metoda 635
Naša zemja – wobzorosměry
Němska – prawny stat
Němska – socialny stat
Němska – zwjazkowe kraje
Participy
Personalne refleksiwne pronomeny
Podawanje časa
Poezijowe hrónčka
Politikarjo a politiske strony
Požčonki z łaćonšćiny
Přikłady za diktaty
rěčeć – powědać – prajić – rjec
Słowne družiny- přehlad, A4
Słowne mróčele
Stopnjowanje adjektiwow
Strachi wulkana
Terminologija za wučbu informatiki
Twjerde abo mjechke konsonanty
Tworjenje imperatiwa
Werby woblěkać-slěkać, wobuwać-zuwać a podobne
Werby zaznaća
Wosebite deklinacije městnotnych mjenow
Wučbna metoda "Doprědka wzaty feedback"
Wučbna metoda "Horcy stólc"
Wučbna metoda "Šachowe polo"
Wuknjenski nadawk: Wopisowanje
Zežiwjenje cycakow
Zwjazki a towarstwa
X

Artikl bu do nakupowanskeho košika połoženy.

dale pytać