»Serbsce lochko« online

Wy chceće serbsku rěč bliže zeznać abo swoje rěčne kmanosće rozšěrić? Na tutej webstronje móžeće sej jednore rěčne wobroty a sady w najkrótšim času přiswojić. Tu słyšiće a čitaće sady a rěčne wobroty k najwšelakorišim temam wšědneho žiwjenja, kaž na přikład Přeprošenje, So mjez sobu zeznajomić, Dźakowanje a přeća, Naprašowanja, Powołanje a dźěło, Jědź a piće, Podaća časa a dalše. Awdiokurs steji tež w Google Play Store a w Apple Store k dispoziciji a je darmotny.

»Serbsce lochko« jako app

Wy chceće so tróšku serbsce dorozumić a swoje rěčne znajomosće rozšěrić? Z našej mobilnej app »Serbsce lochko« za android a iPhone móžeće sej jednore serbske wobroty w najkrótšim času přiswojić. Sady a rěčne wobroty su po wšelakich temach wšědneho žiwjenja rjadowane kaž na př.: přeprošenje>, so mjez sobu zeznajomić, wosobinske podaća a swójba, dźakowanje a přeća, dom a bydlenje, zajimy w swobodnym času , powołanje a dźěło, jědź a piće, podaće časa, ličby a dalše.

Serbsce w sto sekundach

Z tutymi pjeć z hudźbu podkładźenymi słuchopřinoškami chcemy Was na zabawne wašnje k zaběrje ze serbskej rěču pozbudźeć. Kóždy přinošk je z hudźbu podkładźeny a je lědma dlěši hač sto sekundow. Słyšiće typiske sady a rěčne wobroty na temy »Postrowić so«, »Rozžohnować so«, »Zdwórliwosć«, »Jědź a piće« a »Lubosć«. Wšitke wobroty so najprjedy němsce a potom serbsce wospjetuja. Serbske wobroty rěči maćernorěčna Serbowka. Wšitke přinoški steja wužiwarjam darmotnje k dispoziciji.

X

Artikl bu do nakupowanskeho košika połoženy.

dale pytać