najnowše downloady

Lutujemy milinu

Na hońtwje za milinožračkami

Wudawaćel: Sächsische Energieagentur – SAENA GmbH
Serbski přełožk: Domowina – Rěčny centrum WITAJ, Budyšin

 

 

Zeznawanska dźěłarnička
W lěsu

Fantazijowe jězby k sonjenju a wotpinanju

wšitke downloady

ABC zwučować 4,00 € škitna płaćizna

kopěrowanski material za 1. lětnik
dźěłowa mapa ze zwučowanjemi k zaběrje z hornjoserbskim alfabetom z připołoženej CD ze wšěmi kopěrowanskimi łopjenami jako PDF
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ 2009
ilustratorka: Isa Bryccyna
mapa A4, wjacebarbna

ABC-zešiwk 1,00 € škitna płaćizna

dźěłowy material za 1. lětnik
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
přidźěło: Andrea Mešerowa
ilustrator: Konrad Golz
40 str.

Alfabet

serbski a němski alfabet w šulskim wuchadnym pismje
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
plakat A0
wjacebarbne

Přiłoha za staršich k serbskej fibli

Přiłoha k »Naša fibla« za staršich, kotryž dźěći w šuli serbsce čitać wuknu z rozjasnjenjom k serbskim pismikam
Wudawaćel: Domowina, WITAJ-Sprachzentrum
Zestajała: Jadwiga Kaulfürstowa

Čitanka 2 do 4 - CD z tekstami 5,00 € škitna płaćizna

rěčnicy: šulerjo SZŠ a SSŠ Ralbicy, Weronika Statnikowa, Michał Cyž
technika a třihanje: SAEK, widejowy kružk
redakcija: Michaela Hrjehorjowa
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ, 2012
CD z wubranymi tekstami (basnje, powědančka, bajki a wěcne teksty) z čitankow za słuchanje we wučbje serbšćiny

Čitanske bručki 10,00 škitna płaćizna

K spěchowanju čitanja w 1. lětniku su wušli serbske čitanske bručki.

Čitanske bručki skića zajimawe informacije a pohonjuja dźěći k čitanju. Kóždy čitanski bručk wobsteji z 8 čisłowanych kartkow. Kóžda kartka je z fotom a wotpowědnej jednorej złóžkowanej sadu wuhotowana. Šulerjo přečitaja sej čitanskeho bručka a zapisaja to do małeho čitanskeho wupokaza. Za połny zapisany wupokaz so šulerjo z wopismom mytuja.

Material wobsahuje bručki  k 26 temam. Tute orientuje so mjez druhim na wobsahu wěcneje wučby.

Čitanske bručki  su za škitnu płaćiznu  10,00 € w Rěčnym centrumje WITAJ w Budyšinje na předań.

Čitanske znamješka

dźěłowy material za šule ze serbskej wučbu
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ

Čitanski wupokaz 2

material ke kontrolowanju čitanskich zamóžnosćow
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
2. nakład 2008

Čitanski wupokaz 3

material ke kontrolowanju čitanskich zamóžnosćow
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
1. nakład 2008

Čitanski wupokaz 4

material ke kontrolowanju čitanskich zamóžnosćow
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
1. nakład 2009

Wjace nawěškow
Dźěćaca serbska kwasna rewija kostenlos škitna płaćizna

Dźěćaca kwasna rewija wot Wórše Wićazoweje.

Ideja a teksty wot Wórše Wićazoweje

Awtorka: Wórša Wićazowa

Wuhotowarka a ilustratorka: Christin Hanušec

Wudawaćel: Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z.t.

Rěčny centrum WITAJ Budyšin

Dźěći po wšěm swěće

zběrka rozprawow wo dźěćoch z cyłeho swěta
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
64 str.
brošura
wjacebarbne

Fantazijowe jězby k sonjenju a wotpinanju 5,00 € škitna płaćizna

brošurka z CD za 1. do 4. Lětnik
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
awtoraj a rěčnikaj: Kerstin Šěnowa, Štefan Paška
2. nakład 2022
23 stawizničkow, wjacebarbne

Feliks a Florian

serbski comic
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
awtor a ilustrator: Šćěpan Hanuš
redakcija: Pětr Šołta, redaktor Płomjenja
64 str., brošura

Feliks a Florian 2

comicowy zešiwk, 2. dźěl
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
awtor a ilustrator: Šćěpan Hanuš
redakcija: Pětr Šołta, redaktor Płomjenja
64 str., brošura
»Agent Žwjenkačk«, »Rejowanska partnerka« abo »Feliksowe supersanki«: Tute a 28 dalšich stawizničkow móža mali, ale tež dorosćeni lubowarjo comicow w nowym dźělu comicoweho zešiwka »Feliks a Florian« čitać. Wjesnej hólcaj dožiwitaj tójšto dyrdomdejow, a to nic jenož doma, w šuli, při wjesnym haće abo w měšćanskej kupnicy. Wězo njesmě tež te abo tamne worakawstwo kaž tež zadźiwany pohlad do swěta dorosćenych falować.

Hodźinski plan (alfabet)

dźěłowy material za šule ze serbskej wučbu
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
A4 abo A3

Hodźinski plan (ptački)

dźěłowy material za šule ze serbskej wučbu
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
A4 abo A3

Je słónco wusnyło?

Hra za dźěći w štyrjoch wobrazach wot Wórše Wićazoweje.

Awtorka: Wórša Wićazowa (ideja, teksty a spěwy)

Ilustratorka: Christin Hanušec

Wudawaćel: Domowina – Rěčny centrum WITAJ

Jězba do raja słódkosćow

Fantazijowe jězby k sonjenju a wotpinanju

Karta Němskeje

politiska karta Němskeje
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
plakat A0 abo A3

Karta serbskeje Łužicy 5,00 € škitna płaćizna

mjez Klóštrom, Kaponicu a Budyšinom
plakat A1, sfałdowana karta
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
grafika: Handrij Bjeńš
redakcija: Jurij J. Šołta

Kołki 10,00 € škitna płaćizna

sadźba kołkow ze sydom kołkami
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
ilustratorka: Gudrun Lenz
Za wučerjow zakładnych šulow předleža kołki z lóštnymi
motiwami a serbskim popisom. Jedna sadźba z cyłkownje
7 kołkami płaći 10 eurow.

Kołki Zala 8,00 € škitna płaćizna
Lutujemy milinu

Na hońtwje za milinožračkami

Wudawaćel: Sächsische Energieagentur – SAENA GmbH
Serbski přełožk: Domowina – Rěčny centrum WITAJ, Budyšin

 

 

Mały abejcej cycakow

wopisowanje a fota k 52 cycakam za zaběru w předšuli a zakładnej šuli
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
zestajiła: Gunda Heyderowa
hornjoserbska wersija: Judit Markec
fota: swobodne internetowe žórła
mapa A5

Materialije k žiwjenskemu rumej sadowa łuka

za hornjoserbske pěstowarnje, zakładne a srjedźne šule
wudawaćel: Sakska krajna załožba přiroda a wobswět
zeserbšćił a wobdźěłał w nadawku RCW: Jan Kral (Boranecy)

Mjetelčka

Fantazijowe jězby k sonjenju a wotpinanju

Moja huba, što ta čini

dźěłowy material za rěčne kubłanje w pěstowarni
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
awtorka: Wanda Wokowa
ilustratorka: Isa Bryccyna
Material wobsahuje nadawki a dźěłowe łopjena, kotrež móža być pomoc při wuwiću zakładnych kmanosćow za pozdźiši wobchad ze spisownej rěču. Zwučowanja su hłownje za předšulske dźěći myslene, někotre hodźa pak so tež z młódšimi pěstowarskimi dźěćimi přewjesć. Tež za šulskich nowačkow hodźa so zwučowanja do šulskeje abo spěchowanskeje wučby zaplesć.

Narodninski kalender
Prawopisne zwučowanja

přikłady za diktaty wot 1. do 4. lětnika
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ

Přewod spěwow z Wjeseli hercy 1/2 a 3/4

wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
1. nakład 2012
© Domowina – Rěčny centrum WITAJ, Budyšin 2012
© SAEK Budyšin
CD z přewodami 30 wubranych titulow z hudźbneju wučbnicow Wjeseli hercy 1/2 a 3/4 . Playback wersije su myslene za prěnju fazu nadźěłanja spěwow abo jako pozadkowa hudźba při spěwanju.

Serbske karaoke

wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
1. nakład 2013
© Domowina – Rěčny centrum WITAJ, Budyšin 2013
© SAEK Budyšin
DVD z přewodami 17 wubranych titulow z hudźbneju wučbnicow Wjeseli hercy 1/2 a 3/4. Hudźbne přewody spěwow su z ilustracijemi a fotami podkładźene, tekst spěwow so wotpowědnje melodiji na wobrazowce pokazuje. DVD je jako animacija do sobuspěwanja namyslena.

Serbski wobrazowy alfabet 1,00 € Abo 1,50 € (Schutzgebühr) škitna płaćizna

wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
ilustracije: Isa Bryccyna
plakat A1 abo A0
wjacebarbne

Són wo jedlence

Hodowna hra w štyrjoch wobrazach wot Wórše Wićazoweje.

Awtorka: Wórša Wićazowa (ideja, teksty a spěwy)

Wuhotowarka a ilustratorka: Christin Hanušec

Wudawaćel: Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z.t.

Rěčny centrum WITAJ Budyšin

Sowa Zala - naručna klanka 5,00 € škitna płaćizna
Sportowe plakaty

tři A2 plakaty za sportowu zaběru w předšuli a zakładnej šuli
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
zestajała: Gunda Heyderowa
hornjoserbsce: Silwija Wjeńcyna
ilustratorka: Barbara Beger

Swět wokoło nas - němski přełožk

Němski přełožk zapřijećow a dialogow serbskeje knihi »Swět wokoło nas« za staršich k wućišćenju.
Wudawaćel: Domowina, WITAJ-Sprachzentrum
Zestajała: Janina Krygarjowa

Torta za šulskich nowačkow

Dźěćaca rewija wot Wórše Wićazoweje.

Awtorka: Wórša Wićazowa (ideja, teksty a spěwy)

Wuhotowarka a ilustratorka: Christin Hanušec

Wudawaćel: Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z.t.

Rěčny centrum WITAJ Budyšin

W lěsu

Fantazijowe jězby k sonjenju a wotpinanju

Wjertawa ze serbskim alfabetom

wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
ilustratorka: Isa Bryccyna
1. nakład 2013

Zešiwk małych detektiwow 2,50 € škitna płaćizna
Zeznawanska dźěłarnička
Zwěrjata w zymje

wuslědkowe karty k dźěłarničce
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
zestajerka/awtorka: Annett Dźědźikowa
ilustratorka: Gudrun Lenz
28 str., wjacebarbne, zešiwk

Zwuk po zwuku prawje pisać

kopěrowanski material za 1. lětnik
material ze zwučowanjemi k wuspěšnemu zwukowanju a nawuknjenju pisanja
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ 2009
zestajała: Simona Ćěslina
ilustrator: Konrad Golz
mapa A4, 144 str.

Zwuki prawje słyšeć

kopěrowanski material za 1. lětnik material k trenowanju praweho słyšenja zwukow
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ 2009
zestajała: Simona Ćěslina
ilustratorka: Erika Baarmann
A4, 139 str.

X

Artikl bu do nakupowanskeho košika połoženy.

dale pytać