Wy chceće so tróšku serbsce dorozumić a swoje rěčne znajomosće rozšěrić? Z našej mobilnej app »Serbsce lochko« za android a iPhone móžeće sej jednore serbske wobroty w najkrótšim času přiswojić. Sady a rěčne wobroty su po wšelakich temach wšědneho žiwjenja rjadowane kaž na př.: Přeprošenje, So mjez sobu zeznajomić, Wosobinske podaća a swójba, Dźakowanje a přeća, Dom a bydlenje, Zajimy w swobodnym času, Powołanje a dźěło, Jědź a piće, Podaće časa, Ličby a dalše.

X

Artikl bu do nakupowanskeho košika połoženy.

dale pytać