Awdijowy rěčny kurs Serbsce lochko měri so na serbsce wuknjacych a na zajimcow, kotřiž chcedźa při wopyće serbskeje Łužicy hornjoserbšćinu zeznać. Woni słyša na cejdejce jednore rěčne wobroty k situacijam wšědneho dnja, na přikład kak so postrowi a rozžohnuje, prašenja a wotmołwy k wólnemu časej a kulturje, k jědźi a piću a tójšto wjace. W připołoženej brošurce móžeće wšitke rěčne wobroty a sady čitać.

X

Artikl bu do nakupowanskeho košika połoženy.

dale pytać